การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการ

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ ความก้าวหน้าการจดทะเบียน/ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน แผนการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ปี 2553 โดยมี นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมและใหข้อมูลด้วย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال