สงกรานต์ 53

รดน้ำดำหัว

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตามประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال