ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ได้เสวนาและชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ มาตรกรรการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553 ปัญหา/แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งในจังหวัดมุกดาหาร การรายงานข้อมูลต่างๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจีระพงษ์ แก้วมณี (นายอำเภอคำชะอี) ร่วมพบปะให้ข้อคิดในงานส่งเสริมการเกษตรด้วย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال