ประชุมคณะทำงานวางแผนและส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ระดับจังหวัด

ประชุมคณะทำงาน

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานวางแผนและส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ สถานการณ์เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2552/53 จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณการใช้น้ำและ
พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال