ประเมินวัดผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

จังหวัดมุกดาหารแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ออกประเมินวัดผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ครั้งที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2553 ในทุกอำเภอ รวม 7 อำเภอ นำโดยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال