ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายบรรจง ร่วมสุข

นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ออกติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียน ต.ช.ด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال