ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1/2553 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ กำหนดการจัดตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2553 การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด หนังสือรับรองกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال