ประชุมคณะกรรมการจัดการเพลี้ยแป้งฯ ระดับจังหวัด

muk02-19022553

นายปรัชญา จินจันทรวงศ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการจัดการเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร และการป้องกันกำจัด โดย นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment