ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบ 2 แนวทางนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารสู่การปฏิบัติ และทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมประชุมทุกคน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จนลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال