ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 2/2553

นายประเวช สุขพอดี

นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2553 ประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน การสรุปข้อเสนอแนะการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2552
และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال