ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

ประชุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเพลี้ยแป้งและการป้องกัน กำจัด ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์ความรู้ที่จำเป็น เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เพลี้ยแป้งระบาด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال