อบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

muk02-11022553

จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ปี 2553 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกครอบครัวสายใยรักฯ เข้ารับการอบรมรวม 7 อำเภอ จำนวน 420 คน และ
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กำกับดูแล ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจในการฝึกอบรมจนสำเร็จลุล่วง งบประมาณดำเนินการจังหวัดมุกดาหารสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال