ติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

นายบรรจง ร่วมสุข

นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัด อำเภอ ออกติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังพื้นที่อำเภอหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย ณ แปลงปลูกมันฯ ของเกษตรกร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพลี้ยแป้งที่ระบาดและแนวทางการป้องกันกำจัด และทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่
ระบาดในทุกอำเภอ รวม 3,718 ไร่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال