การประกวดศูนย์ข้าวชุมชนฯ ระดับประเทศ

ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน

จังหวัดมุกดาหารประกวดศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิระดับประเทศ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง คณะกรรมการจากกรมการข้าว นำโดย นายกู้เกียรติ สร้อยทอง ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการผลิตข้าว มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวฯ พี่ น้อง เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ร่วมเสนอผลงาน นำเยี่ยมชมกิจกรรม และมี
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายอติชาติ อุณหะเลขา นายอำเภอดงหลวง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment