การประกวดศูนย์ข้าวชุมชนฯ ระดับประเทศ

ประกวดศูนย์ข้าวชุมชน

จังหวัดมุกดาหารประกวดศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิระดับประเทศ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง คณะกรรมการจากกรมการข้าว นำโดย นายกู้เกียรติ สร้อยทอง ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการผลิตข้าว มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวฯ พี่ น้อง เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ร่วมเสนอผลงาน นำเยี่ยมชมกิจกรรม และมี
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายอติชาติ อุณหะเลขา นายอำเภอดงหลวง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال