การฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม

นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานดำเนินการฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สอบทานข้อมูล ภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรเพื่อการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال