สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ - DW

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และร่วมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 (รอบที่ 2) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานฯ ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 จังหวัดอุดรธานี มาทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลการวัดผลผลิตข้าวร่วมกัน ในเวทีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال