การออกเก็บข้อมูลประกวด คัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับเขต ปี 2552

 

นายโสพิศ ปัญญบุตร นายโสพิศ ปัญญบุตร และคณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ออกเก็บข้อมูลประกวด คัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับเขต ปี 2552 ของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศูนย์ข้าวฯ ประเภทข้าวหอมมะลิตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง และศูนย์ข้าวฯ ประเภทข้าวอื่นๆ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี โดย นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment