ประกวดเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่น ระดับประเทศ

ประกวดเกษตรกรดีเด่น

จังหวัดมุกดาหาร ประกวดเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ นายมาโนช โพธิ์เมือง เกษตรกรตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายชวลิต หุ่นแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา พร้อมคณะ และมีนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายเอกราช มณีกรรณ (นายอำเภอหนองสูง) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. กลุ่มเครือข่ายและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ เป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال