โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2553

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายอำเภอหนองสูง (นายเอกราช มณีกรรณ) กล่าวรายงาน
มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. พร้อมทั้ง นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานโครงการฯ และมีผู้มารับบริการ จำนวน 438 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนบ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพข่าว

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال