สัมมนาสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

muk02-16102552

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสัมมนาสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร ปี 2552 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال