เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร

 


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  นางสาวธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ผ้าฝ้ายตะหลุงมุกดาหาร" เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายตะหลุงและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผ้าฝ้ายตะหลุงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال