เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565

 


เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565


12 ตุลาคม 2565 นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำทีมข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ลำห้วยแข้หลังวัดป่าศรัทธาธรรม ชุมชนแก่นนาลมโชย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร 

สร้างความประทับใจแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และความภาคภูมิใจของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฯ บำเพ็ญประโยชน์ ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ในครั้งนี้ ในการนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน












ดูภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


ภาพ/ข่าว เชาวพล พ่ออามาตย์

ประมวลภาพกิจกรรม


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال