กลุ่มอารักขาพืชมุกดาหาร ติดตามประเมินเเปลงเบื้องต้น ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กลุ่มอารักขาพืชมุกดาหาร ติดตามประเมินเเปลงเบื้องต้น ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ นายธนานันท์ ทองคำวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำเกษตรกร และประเมินแปลงเบื้องต้นในพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เเปลง ณ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال