เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้การป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้การป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 


วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และ นายถาวร ปัททุม เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมในการสร้างการรับรู้การป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลนาโสก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน
 ภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال