เกษตรมุกดาหารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "มหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์พระอารามหลวง"

 เกษตรมุกดาหารร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ "มหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์พระอารามหลวง"

 


วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไตรยศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในการจัดกิจกรรม "มหาสงกรานต์ มหามงคล 3 น้ำมนต์พระอารามหลวง" (จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร) จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนในทั่วไป ที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 


ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال