อารักขาพืชมุกดาหารจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในอำเภอหว้านใหญ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจัญ  ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นเเบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 3 ณ บ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร   ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้กระบวนการจัดการศัตรูพืชร่วมกันของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี จำนวน 10 ราย โดย การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรพิเศษจากศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال