เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย ประยงค์​หอม ​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال