"3 สาร" เกษตรมุกดาหาร นำชี้แจงกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ

"3 สาร" เกษตรมุกดาหาร นำชี้แจงกรมการจังหวัดฯ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ในการนี้.... ในวาระของเกษตรจังหวัดฯ ได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงในเรื่อง "มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลิริไพริฟอส" ให้ที่ประชุมได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ จะมีผลบังคบใช้ทางกฏหมาย เริ่มแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.doa.go.th/leka


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال