บรรยายความรู้เรื่อง มลพิษจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเเละการบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน​ 2562​ นาย​วัน​ชัย​  ประยงค์​หอม​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​  มอบ​หมา​ยให้​นางอุไรเเพ  หาทวีเเสน  เเละนางสาวมาลัยทิพย์  สรรพโส นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร​ชำนา​ญ​การ​ กลุ่ม​อารักขา​พืช​ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่อง มลพิษจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเเละการบริหารจัดการ พร้อมการสาธิตเเละฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาทดเเทนการใช้สารเคมี ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดารหาร  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดย  กองอำนวยการรักษาความมั่นคง​ภายในจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال