ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสังการ เมืองมา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และนางสมจิต บุทธิจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 และพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานวิสาหกิจจังหวัดมุกดาหาร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานภาคี ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน  ทั้งนี้ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ด้วย
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment