เสนอขออนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวีระศักดิ์ วงศ์บุตร มอบหมายให้ นางสุมามาลย์  สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ นำเสนอขออนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 66 ชุมชน  94 โครงการ งบประมาณ 16,4953,949 บาท โดยมีท่านผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธการงบประมาณ นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment