การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร/การกลุ่ม/การบริหารจัดการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงเตรียมความพร้อมพืชผัก) ปี 2560 ณ ศาลาประชาคม หมู่10 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรจำนวน 50 ราย โดยมีนายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางกัญญาณัฐ ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่อำเภอเมือง ร่วมดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال