โครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การผลิตเพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน GMP

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประมวล  ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อม นายชัยวัฒน์  แสนโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม โครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การผลิตเพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน GMP ณ ห้องประชุมโมกข์หอม โรงพยายาบาลนิคมคำสร้อย โดย นางสาวนารีกาน  สังขะฤกศร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เป็นประธาน มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน ๓๐ ราย จำนวน ๗ ตำบล เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال