โครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การผลิตเพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน GMP

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประมวล  ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อม นายชัยวัฒน์  แสนโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม โครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การผลิตเพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน GMP ณ ห้องประชุมโมกข์หอม โรงพยายาบาลนิคมคำสร้อย โดย นางสาวนารีกาน  สังขะฤกศร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เป็นประธาน มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน ๓๐ ราย จำนวน ๗ ตำบล เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment