การอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ปี 2560

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2560 นายชื่น  คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายมานะ  แป้นอ้อยนวส.ชำนาญการ และนางสาวชษิตา  เชื้อเมืองแสน นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 120 ราย
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment