ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 24 มีนาคม 60 นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายถาวร ปัททุม นวส.ชำนาญการพิเศษ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่ นายอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อม  หัวหน้าส่วนพบประชาชน (Amphoeyim  Mobile services ) ณ ศาลาวัดบ้านโคกหินตั้ง หมู่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีประชาชนมาขอรับบริการจำนวน 150 ราย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال