สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560

วันที่ 3 มี.ค.2560  เวลา9.00-12.00 น. นายจักรินทร์  คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่   พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกสวาท ตำบลป่งขาม นำโดย นายสินสมุทร  โนนมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال