สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังการอบรม Smart farmer ปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล นำโดย นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา ซาเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังการอบรม Smart farmer ปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

รูปภาพ/ข้อมูล : วิจิตรา ซาเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการAdmin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال