สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังการอบรม Smart farmer ปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล นำโดย นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา ซาเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังการอบรม Smart farmer ปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

รูปภาพ/ข้อมูล : วิจิตรา ซาเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการShare on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment