เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร สร้างรายได้เพิ่ม และในอนาคตยังเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรของจังหวัด ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าเกษตร ที่สด สะอาด ปลอดภัย โดยมี นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดโง้ง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال