การประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال