ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคี ประจำปี

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคีประจำปี ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี ของชาวส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในปีนี้นั้นจังหวัดมุกดาหารได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทั้ง ๓ จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

การประชุมจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคีของสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประชุมเตรียมการจัดกีฬาไตรภาคี
การประชุม
กีฬาไตรภาคี

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว   

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال