ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2555
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2555

ธมกร ไชยบุบผา  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว    

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال