เกษตรจังหวัดมุกดาหารต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและ สสข.4 จ.ขอนแก่น

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรและงานโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐ ปี 2554 แก่คณะติดตามนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร และ เขตฯ 4 จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสาวชฏารัตน์ ชุมพรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.ที่ 4 ทั้งนี้ คณะติดตามนิเทศงานได้ลงเก็บข้อมูลและนิเทศงานในระดับพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
คณะติดตามนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร
คณะติดตามนิเทศงาน
บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
มอบของที่ระลึก
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาตร์และสารสนเทศ ภาพ/ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال