เกษตรจังหวัดมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง

นายธนัญ โกศัลวัฒน์

                นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๕๔ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ปี ๒๕๕๓ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธ.ก.ส.เขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ตำบลกุดแข้ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร เกษตรกรรวมจำนวน ๒๕๘ คน

มอบใบรับรอง-มันสำปะหลังชี้แจงโครงการเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมอบใบรับรอง มอบใบรับรองมันสำปะหลังให้เกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال