โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ร้อยดอกแก้ว รวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายไท้ องค์ราชัน” ในการนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมปลูกด้วย พร้อมทั้งจัดหาพันธุ์กล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวนหนึ่ง สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 
พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال