การจัดการองค์ความรู้


ที่ หัวข้อ
1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และ แผนการจัดการความรู้ ปี 2558
2 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และ แผนการจัดการความรู้ ปี 2557
3 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และ แผนการจัดการความรู้ ปี 2556
4 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และ แผนการจัดการความรู้ ปี 2555
5 องค์ความรู้ เรื่อง การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยพืชมียาง
6 องค์ความรู้ เรื่อง การขับรถยนต์ให้ประหยัดพลังงาน
7 องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักในจังหวัดมุกดาหาร
8 องค์ความรู้ เรื่อง ผักไร้ดินในจังหวัดมุกดาหาร
    Blogger Comment
    Facebook Comment