ประกวดราคาการจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบประกาศคลิกที่นี่
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال