โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรายได้ให้มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จังหวัดมุกดาหาร

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรายได้ให้มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่กลับกอง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสูงใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่มาเป็นยังไง ไปฟังท่านเกษตรอำเภอหนองสูงเล่าให้ฟังครับ... (นายประวัติ ทุ่นทอง) เกษตรอำเภอหนองสูง [youtube src="yQz9Crv53xw"/]

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال