ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 มี.ค.2560 เวลา 10.00-16.00 น. นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยนายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ และนางสุรัฎฐิยา  โสสว่าง ออกพื้นที่ตำบลดงหมูและตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 คน และเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการทำการเกษตรแก่เกษตรกร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال