โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุไรเเพ หาทวีเเสน  นักว้ชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกับ นายชำนาญ  เมืองโคตร  ประธานเครือข่าย ศจช.จังหวัดมุกดาหาร  เป็นวิทยากร บรรยายความรู้ เรื่อง โรคเเละเเมลงศัตรูพืช เเละการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  เเก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ  หอประชุมอำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment