อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์”อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์”

วันนี้ (2 มี.ค.59) เวลา 09.00 น. โดยประมาณ ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  ในการนี้ ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ   จำนวน 488 ราย  ฝึกอบรม  จำนวน 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้  เป็นรุ่นที่ 1  ของการฝึกอบรม

โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย  จากตำบลผึ่งแดด  และตำบลบ้านโคก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  รวม 96 คน  ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 50 คน ตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวง จำนวน 50 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม  196 คน  ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จำนวน 1 วัน

เน้นการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดิน  การผลิตข้าวตามกระบวนการ GAP และข้าวอินทรีย์  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านการผลิตและการตลาดภาพ/ข่าว : เชาวพล พ่ออามาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال